FALBOR INDUSTRIAL s.r.l.
 
TERMENI ȘI CONDIȚII DE COLABORARE

1.ORIGINEA PIESELOR
Falbor Industrial srl este distribuitor pentru piesele si accesoriile comercializate. Piesele provin de la producatorii marcilor si sunt in conformitate cu standardele de calitate practicate de fiecare producator.
2. PRETURILE PRACTICATE
Raportul pret/calitate practicat de Falbor Industrial srl este unul corect si optim pentru clientii sai. Volumul comenzilor si fidelitatea dumneavoastra ca partener vor fi intotdeauna apreciate si stimulate prin pret .
3. COMANDA PIESELOR
Falbor Industrial srl pune la dispozitia clientilor sai suportul tehnic si cunostintele acumulate pentru identificarea corecta a pieselor ce urmeaza a fi comandate. Comanda pieselor se va face intotdeauna in scris pentru evitarea oricaror greseli. Confirmarea de comanda va contine datele de facturare ale beneficiarului, adresa de livrare, persoana de contact si numarul de telefon al acesteia, produsul comandat, cantitatea comandata si pretul la care a fost ofertat.
4. LIVRAREA PIESELOR
Livrarea pieselor se face fie direct din depozitele Falbor Industrial srl, fie prin curier de mesagerie rapida la adresa indicata in comanda de catre beneficiar.
5. CONDITII COMERCIALE GENERALE
Falbor Industrial srl este o companie independenta. Marcile inregistrate ( Liebherr, ZF sau altele ) folosite in continutul acestui website sunt proprietatea detinatorilor legali, iar acesti termeni sunt folositi in scop informativ.
6. GENERALITATI
Pentru toate relatiile comerciale care se stabilesc intre noi ca furnizor si clientul nostru ca beneficiar sunt valabile urmatoarele conditii generale de vinzare si livrare in masura in care alte conditii nu au fost stabilite in scris. Conditiile deviante sau oponente ale beneficiarului nu vor fi recunoscute de catre noi decat in cazul in care valabilitatea acestora a fost in mod deosebit si in scris acceptata. Conditiile noastre de vinzare si de livrare sunt valabile si in cazul in care noi in cunostinta conditiilor oponente sau deviante ale beneficiarului si fara rezerve am executat sau executam comanda. Toate intelegerile in afara conditiilor noastre comerciale, dintre noi si beneficiar, facute in scopul implinirii contractului vor fi in contract in scris stabilite.
7. OFERTE
Ofertele si afirmatiile asupra preturilor si termenelor de livrare nu implica nici un angajament, ele devenind obligatorii numai dupa confirmarea in scris a comenzii. Informatiile despre masuri, greutate si performante, masini si utilaje folosite, piese uzate si/sau reconditionate, fotografiile, datele despre durata si masura uzurii sunt aproximative si fara obligatie, in afara cazului cind ele au fost numite ca si informatii silitoare. Peste estimarile de cheltuieli, desene, date tehnice si alte documente pastram drepturile noastre de posesor si de autor, accesul la ele pentru terti este interzis.
8. PRETURILE SI CONDITIILE DE PLATA
Preturile sunt valabile, daca altfel nu au fost in mod deosebit stabilite, de la depozit sau locul de stationare si nu cuprind cheltuielile pentru ambalaj, incarcare si transport. La preturi trebuie socotita si TVA dupa legile in vigoare in tarile de destinatie/stationare. In lipsa unor conventii deosebite, plata se efectueaza in numerar sau prin transfer bancar fara orice reducere la predarea masinii, utilajelor , pieselor sau alte obiecte sau servicii contractate. In cazul unei conventii stabilite se va efectua plata in cadrul unei durate de timp hotarate si socotite de la data de facturare. Mandatele de plata, cecuri si bilete de ordin vor fi acceptate numai pe baza unei conventii extraordinare, scrise. Compensarea platii, cu pretentii nerecunoscute de toate felurile, precum si exersarea unui drept de retinere sunt excluse, o exceptie formeaza numai cazul in care solicitarile respective au fost stabilite cu puterea dreptului, sunt necontestate sau sunt recunoscute de catre noi. Daca beneficiarul nu achita plata in cadrul termenului stabilit, noi suntem indreptatiti sa incasam o penalitate de 0,3 % din valoarea soldului pentru fiecare zi de intarziere .Valoarea penalitatilor poate depasi valoarea marfii. In cazul in care noi suntem in stare a dovedi daune in caz de intirziere a platii, suntem indreptatiti sa pretindem plata pagubei produse. Ne rezervam dreptul de a pretinde incasarea unui avans la comanda. Ne rezervam dreptul de a anula contractul existent cu beneficiarul, daca dupa inceperea lui ajung la stiinta noastra unele circumstante care produc o neincredere in solventa beneficiarului.
9. LIVRAREA
Termenele si durata livrarilor, care se pot stabili cu sau fara obligatie, vor fi in scris fixate. Durata termenului de livrare se socoteste de la ziua de confirmare a comenzii , dar nu inainte de clarificarea tuturor intrebarilor tehnice si comerciale, care sint legate cu furnizare. Respectarea obligatiilor de livrare presupune deasupra implinirea prompta a sarciniilor beneficiarului. Termenul de livrare e pastrat, daca pina la expirarea lui obiectul a parasit depozitul /locul de stationare sau a fost anuntata o dispozitie de expediere. Termenul de livrare se prelungeste corespunzator in caz de conflicte de munca, respectiv la greve si deasemenea la forte majore independente de vointa noastra, in masura in care asemenea greutati au o influenta deosebita la procesul de executie a lucrarilor, sau la expedierea obiectului. Criteriile de mai sus au valabilitate si in cazul in care evenimentele descrise se produc la furnizorii nostri. Circumstantele mai sus mentionate nu sunt nici atunci in responsabilitatea noastra, daca ele se produc in faza unei intirzieri de livrare deja existenta. Inceputul si sfirsitul evenimentelor asemanatoare vor fi raportate de catre noi, in cazurile importante, intr-un timp cat mai scurt posibil , la beneficiar. Falbor Industrial srl nu poate prelua raspunderea pentru eventualele modificari de stoc, pret sau intarzieri ale producatorului, furnizorului sau transportatorului si va instiinta imediat beneficiarul asupra modificarilor survenite. Daca beneficiarul intra in intirziere la preluarea marfii sau violeza alte obligatii de cooperare, noi sintem in acest caz indreptatiti, sa pretindem o despagubire a daunei produse, inclusiv eventuale cheltuieli suplimentare. Beneficiarul suporta si riscul unei pierderi sau degradari intamplatoare a marfei, incepind cu data expirarii termenului de preluare.
10. TRANSMITEREA RISCULUI
Daca in confirmarea comenzii altfel nu a fost stabilit, livrarea marfii se intelege intotdeauna plecarea de la depozit sau de la locul de stationare. Riscul se transmite pe beneficiar o data cu plecarea obiectului de la depozit/loc de stationare sau de la ziua dispozitiei de expediere, aceasta fiind valabila chiar si in caz de livrari partiale sau daca noi am preluat si alte prestatii, ca de exemplu cheltuielile de expediere sau exportul/importul si punerea in functiune, prestatii care pretind o conventie extraordinara si in scris.La cererea scrisa a beneficiarului, noi asiguram marfa, pe cheltuiala lui, impotriva pagubelor produse de furt, de degradare, de transport, de foc sau de apa precum si impotriva altelor riscuri asigurabile.
11. GARANTIA
Conditiile de garantie care se aplica in cazul pieselor / produselor vandute sunt cele ale fabricantului lor. Livrarea marfii folosite se va face cu excluderea formala a tuturor drepturilor de garantie ale beneficiarului. Drepturile de garantie al beneficiarului sunt dependente si presupun, ca el si-a indeplinit la timp obligatia lui de control si de reclamatie pana in momentul semnarii de primire a facturii pentru marfa ridicata de la un reprezentant al nostru sau in termen de 2(doua ) zile de la facturarea finala in cazul expedierii marfii prin mesagerie. Noi suntem indreptatiti, dupa alegerea noastra, la reparatia defectului sau la livrarea partilor componente de schimb, unde reparatia va fi facuta sub premiza preluarii tuturor cheltuielilor necesare. In nici un caz nu vom prelua garantia pentru pagube care s-au produs din cauzele urmatoare:aplicatii incorecte sau neadecvate, montare gresita, punere in functiune prin beneficiar sau de o treia persoana, uzura naturala, ingrijirea incorecta sau inconstienta, carburanti si lubrifianti necorespunzatori, materiale de schimb improprii de calitate minora, utilizari ale vehiculului/utilajului mediocre, fundatii insuficiente, influente chimice, electrochimice sau electrice, in masura in care ele nu sint de catre noi implicate. Toate celelalte pretentii al beneficiarului, mai ales pretentia la despagubire a avariilor, care nu au avut loc la obiectul livrat sint excluse. Indeosebi nu raspundem pentru diminuarea beneficiului, sau alte pagube de avere ale beneficiarului.Tot asa responsabilitatea noastra este exclusa daca beneficiarul pretinde, din cauza lipsei unei proprietati confirmate, despagubire pentru neexecutarea contractului. Raspunderea noastra se limiteaza la inlocuirea sau restituirea contravalorii bunului livrat. Masura, in care responsabilitatea noastra este exclusa sau limitata, este valabila si pentru responsabilitatea personala a angajatilor, colaboratorilor, reprezentantilor, muncitorilor si fortelor ajutatoare.
12. REZERVAREA PROPRIETATII
Toate marfurile livrate ramin proprietatea noastra pina la platirea completa a pretului, inclusiv penalitati si cheltuieli. Rezervarea proprietatii ramine in vigoare pe durata existentei pretentiilor noastre fata de beneficiar, din aceasta sau dintr-o alta tranzactie comerciala, mai ales pe durata existentei unui sold debitor.Numai plata sumei corespunzatoare in numerar poate sa stinga debitul. Biletele la ordin, CEC-urile, cedarea de creante pot fi acceptate ca forma de plata, dar nu sting debitul decat la incasarea lor. Daca beneficiarul se comporta intr-o maniera contrara contractului, indeosebi la intirziere a platii, noi sintem indreptititi sa luam marfa inapoi, iar beneficiarul este obligat la predare. Dupa preluarea marfii de la beneficiar noi sintem indreptatiti sa o comercializam, pretul de vinzare, in afara unei taxe de prelucrare adecvate- va fi folosit pentru achitarea datoriilor beneficiarului. Cazul sechestrarii sau altelor interventii de la o a treia persoana, vor fi imediat anuntate de beneficiar, ca sa putem sa depunem o plingere la tribunal. In masura in care a treia persoana nu este in stare sa ne plateasca cheltuielile de judecata si alte cheltuieli legate de proces, beneficiarul va fi obligat sa ne despagubeasca pentru pierderile respective. Beneficiarul este obligat sa ingrijeasca de marfa, indeosebi sa o asigure pe cheltuiala lui, la valoarea de noua, impotriva pagubelor cauzate de: foc, apa si furt. Aceasta obligatie de asigurare trebuie sa acopere si asigurarea impotriva avariilor la masina, conform conditiilor generale de asigurari de masini, utilaje si aparate. Beneficiarul cedeaza in favoarea noastra toate drepturile din contractele de asigurari pe durata pina cind marfa livrata nu a fost complet achitata, altfel noi sintem indreptatiti sa asiguram obiectul livrat, pe cheltuiala beneficiarului, in modul descris de mai sus, daca beneficiarul nu a efectuat deja asigurarile respective in mod certificabil. In caz de necesitate a lucrarilor de intretinere si de inspectie, beneficiarul este obligat sa efectueze aceste lucrari pe cheltuiala proprie si la timp. Beneficiarul este indreptatit sa vinda marfa in cadrul unei afaceri regulate, dar numai in cazul in care, mai inainte, noi am dat aprobarea de vinzare in scris. In acest caz Beneficiarul cedeaza in favoarea noastra toate pretentiile, pina la marimea sumei finale de facturare, inclusiv TVA, care rezulta din revinzarea obiectului, independent de faptul, ca obiectul a fost reinnoit de catre beneficiar sau nu inainte de revinzare.La incasarea pretului de revinzare beneficiarul ramine imputernicit in continuare si dupa cedarea pretentiilor. Competenta noastra la incasare ramine in orice caz neatinsa. Noi ne obligam insa la neincasarea pretentiilor, daca beneficiarul implineste obligatia lui de plata din venitul obtinut dupa revinzare, nu intra in intirziere a platii, indeosebi n-a fost data nici o cerere la o procedura de insolventa sau de redresare judiciara sau are loc o interzicere a platii. Daca situatia este contrara unuia din cazurile mai inainte descrise, noi putem pretinde, ca beneficiarul sa ne puna in cunostinta pretentiilor cedate de el impreuna cu identitatea debitantilor, ne da toate datele necesare pentru incasare impreuna cu documentele apartinatoare si de cesiunea lui la cunostiinta debitantilor. Prelucrarea sau transformarea obiectului de catre beneficiar va fi intotdeauna pentru noi intreprins. Obiectul va fi prelucrat cu piese componente care nu apartin noua, in acest caz noi achizitionam coproprietatea peste produsul nou, in relatia cu valoarea obiectului la valoarea celorlalte piese componente la data prelucrarii. Pentru produsul nou rezultat prin prelucrare sint aceleasi conditii valabile ca si pentru obiectul livrat sub rezerva. Beneficiarul pastreaza pentru noi dreptul, in modul descris rezultat, la proprietatea unica sau la coproprietate.
13. COMPETENTA JUDECATOREASCA
La toate controversele rezultate din relatii contractuale, chiar daca beneficiarul este un comerciant inscris in registrul de comert, este o persoana juridica sau persoana fizica, competenta judecatoreasca este in raza teritoriala unde segaseste sediul nostru social. Acelasi lucru este valabil si daca beneficiarul nu are competenta judecatoreasca generala pe acelasi teritoriu, s-a mutat dupa incheierea contractului, sau domiciliul si sediul lui obisnuit nu sint cunoscute la data depunerii plingerii. Noi sintem in toate cazurile indreptatiti, sa depunem o plingere impotriva beneficiarului si la tribunalul competent pentru localitatea lui de domiciliu.
14. FOTOGRAFIILE SUNT CU TITLU DE PREZENTARE SI NU OBLIGA IN NICI UN FEL Falbor Industrial srl.